Bez energetyki jądrowej gospodarka zeroemisyjna jest niemożliwa

Bez energetyki jądrowej gospodarka zeroemisyjna jest niemożliwa

Energetyka jądrowa jest bardzo ważnym zeroemisyjnym źródłem energii i odegrała dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Brakuje jednak inwestycji w nowe moce, a istniejące bloki starzeją się. Potrzebna jest więc debata, czy realne jest osiągnięcie celów klimatycznych bez udziału energetyki jądrowej – mówi Fatih Birol, dyrektor zarządzający Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE).

Podczas konferencji Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), która odbyła się 25 lutego 2019 r. w Paryżu, MAE rozpoczęła prace nad specjalnym raportem „Energia jądrowa w czystych systemach energetycznych”.

Gotowy raport zostanie zaprezentowany w maju 2019 r. na X spotkaniu ministerialnym w sprawie czystej energii (Clean Energy Ministerial), które odbędzie się w Vancouver w Kanadzie.

Konferencja MAE w Paryżu jest pierwszym krokiem do przygotowania raportu. Zebrani eksperci – przedstawiciele rządów, biznesu, nauki oraz organizacji międzynarodowych – dyskutowali nad przyszłością energetyki jądrowej w państwach rozwiniętych gospodarczo.

Fatih Birol, dyrektor zarządzający MAE , zwrócił uwagę na to, że energetyka jądrowa pozostaje ważnym elementem miksu energetycznego wielu państw, odpowiadając za 19 proc. produkcji energii elektrycznej w krajach OECD. Pozostaje też bardzo ważnym źródłem zeroemisyjnym i odegrała dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.

Fatih Birol zaznaczył także, że równocześnie brakuje inwestycji w nowe moce, a istniejące bloki starzeją się. Potrzebna jest więc debata, czy realne jest osiągnięcie celów klimatycznych bez udziału energetyki jądrowej.

W dyskusjach panelowych rozmawiano o pozycji energetyki jądrowej w kontekście zliberalizowanych rynków energii elektrycznej oraz wyzwaniach wynikających z przyłączania do systemów elektroenergetycznych dużych wolumenów mocy niesterowalnych źródeł odnawialnych.

W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczył wiceminister energii Tomasz Dąbrowski oraz wiceminister środowiska Michał Kurtyka.

 

źródło: wnp.pl

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: