Wybór technologii i inżyniera kontraktu

Wybór technologii 

Przyjęta w dniu 23 sierpnia 2012 przez Zarząd PGE EJ 1 strategia przewiduje przeprowadzenie jednego postępowania, które łączy kluczowe elementy projektu, tj. udział partnera strategicznego, wybór technologii, generalne wykonawstwo, dostawę usług wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni, dostawy paliwa oraz finansowanie dłużne.

Inżynier kontraktu 

W celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia w realizacji zadań inwestora w stosunku do dostawcy technologii i głównego wykonawcy oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac, niezbędne jest pozyskanie doradcy technicznego – inżyniera kontraktu (Owner’s engineer), tj. firmy posiadającej doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi w zakresie energetyki jądrowej. Dlatego też 5 lutego 2011 roku uruchomione zostało postępowanie przetargowe „Świadczenie przez Doradcę Technicznego usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW”. Oferty złożyły cztery podmioty: konsorcjum Scott Wilson Polska i Tractebel Engineering; Exelon Generation Company; AMEC Nuclear UK Ltd. oraz konsorcjum Mott MacDonald Limited i AF-Colenco Limited.

Przetarg wygrała brytyjska firma AMEC Nuclear UK Ltd, z którą 11 września 2014 r. PGE EJ 1 sp. z o.o. podpisała umowę na usługi doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW.

AMEC Nuclear UK Ltd jest jedną z wiodących na świecie firm  świadczących usługi z zakresu doradztwa, inżynierii i zarządzania projektami dla klientów m.in. z branży energetycznej oraz paliwowej. Firma świadczy usługi dla największych podmiotów na całym świecie m.in. BP, Shell, EDF, EON i RWE. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 27000 pracowników, w tym 3000 specjalistów jądrowych, zarówno w krajach o ugruntowanej pozycji w branży jądrowej, jak np. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Kanada, jak i w krajach dopiero wkraczających na rynek jądrowy. Amec posiada ponad 50 letnie doświadczenie w pełnieniu strategicznych funkcji dla wszystkich 19 obecnych i wycofanych z eksploatacji brytyjskich elektrowni jądrowych. Firma udzielała wsparcia dla 19 z 20 ostatnio uruchomionych reaktorów jądrowych w Stanach Zjednoczonych, pełni także funkcję Doradcy Technicznego w kanadyjskiej Ontario Power Generation.

Inżynier kontraktu będzie stanowił integralną część organizacji Inwestora (PGE), wspierając go na wszystkich etapach realizacji projektu, od obecnie trwających prac przygotowawczych aż do uruchomienia elektrowni. Główne zadania określone w zakresie prac inżyniera kontraktu można podzielić na cztery obszary:

  • zarządzanie projektem i wsparcie w rozwoju kompetencji po stronie PGE,
  • wsparcie w procesie kontraktacji dostawcy technologii reaktora oraz głównego wykonawcy EPC,
  • wsparcie przy realizacji całości inwestycji, w tym infrastruktury głównej i towarzyszącej elektrowni,
  • wsparcie w zarządzaniu dostawcami i kontraktami tak, aby PGE mogło sprawnie i skutecznie wypełniać obowiązki Inwestora oraz egzekwować realizację zobowiązań głównych wykonawców i dostawców.