Elektrownie jądrowe na świecie i wokół Polski

W lutym 2015 roku w 30 krajach świata działało 438 reaktorów jądrowych, o całkowitej zainstalowanej mocy 379 GWe. W 2013 roku wyprodukowały one 2,4 biliona kWh, co stanowi 11% ogólnie wyprodukowanej energii elektrycznej. Najwięcej reaktorów jądrowych działa w USA, Francji, Japonii i Rosji. Trzynaście krajów z energii atomowej pozyskuje co najmniej jedną czwartą energii. Procentowo największy udział energia pochodząca ze źródeł jądrowych ma we Francji (73%), na Słowacji (51,7%) i w Belgii (52%).

W trakcie budowy jest 69 reaktorów o łącznej mocy 72 GWe, a planowanych kolejne 184 reaktory o mocy 202 GWe. Najwięcej reaktorów jest obecnie budowanych w Chinach, Rosji i Indiach.

Najczęściej używanymi reaktorami są reaktory wodne ciśnieniowe PWR (63%) oraz wodne wrzące BWR (18%). W dalszej kolejności wykorzystuje się reaktory ciężkowodne, grafitowe, chłodzone gazem, prędkie i inne.

Oprócz reaktorów działających w elektrowniach jądrowych, w 56 krajach świata działa 240 reaktorów naukowych i eksperymentalnych, które oprócz służenia nauce, wytwarzają radioizotopy szeroko wykorzystywane w medycynie.

Energia jądrowa a bilans energetyczny poszczególnych krajów Europy

 Elektrownie jądrowe u sąsiadów Polski

Polska nie posiada żadnej elektrowni jądrowej, ale w odległości do ok. 310 km od granic znajduje się 8 czynnych elektrowni jądrowych o łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej netto ok. 14 GWe.

Wymienione elektrownie jądrowe obejmują:

 • 14 reaktorów WWER-440
  • 2 bloki elektrowni Równe (Ukraina),
  • 4 bloki elektrowni Paks (Węgry),
  • 2 bloki elektrowni Mochovce (Słowacja),
  • 2 bloki elektrowni Bohunice (Słowacja),
  • 4 bloki elektrowni Dukovany (Czechy),
 • 8 reaktorów WWER-1000 :
  • 2 bloki elektrowni Równe (Ukraina),
  • 4 bloki elektrowni Chmielnicki (Ukraina),
  • 2 bloki elektrowni Temelin (Czechy),
 • 3 reaktory BWR:
  • 3 bloki elektrowni Oskarshamn (Szwecja)