Wstępne studium wykonalności

W okresie grudzień 2010 – marzec 2011 r. prowadzono Prefeasibility Study (Wstępne studium wykonalności), którego celem była wstępna ocena podstawowych czynników wykonalności i ryzyka projektu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rynkowych, harmonogramowo-organizacyjnych, prawnych, technologicznych, środowiskowo-lokalizacyjnych oraz biznesowych. Analiza ta stanowi podstawę do podjęcia przez PGE ostatecznej decyzji o budowie elektrowni jądrowych.