Inwestor pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

Głównym inwestorem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest PGE.

PGE jako podmiot wiodący przy wdrażaniu programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, powołała w dniu 28 stycznia roku spółkę celową PGE EJ 1 Sp. z o.o., która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

PGE EJ1 jest odpowiedzialna za uzyskanie stosownych decyzji lokalizacyjnych   i środowiskowych w oparciu o przeprowadzone badania lokalizacyjne i środowiskowe, przeprowadzenie postępowania zintegrowanego, budowę i późniejszą eksploatację elektrowni po wcześniejszym uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń i pozwoleń warunkujących bezpieczną budowę i eksploatację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

15 kwietnia 2015 roku Polska Grupa Energetyczna oraz EneaKGHM Polska Miedź Tauron Polska Energia zawarły umowę nabycia udziałów w PGE EJ 1.

Enea, KGHM i Tauron nabyły od PGE po 10 proc. udziałów (łącznie 30 proc. udziałów) w PGE EJ 1. Trzy spółki zapłacą za nabyte udziały po 16 mln zł. Zgodnie z umową wspólników z 3 września 2014 r. strony będą wspólnie, w proporcji do posiadanych udziałów, finansować działania w ramach fazy wstępnej projektu. Faza wstępna ma na celu określenie takich elementów jak potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację.

Strony umowy wspólników przewidują, że kolejne decyzje dotyczące projektu, w tym decyzje dotyczące deklaracji dalszego uczestnictwa poszczególnych stron w kolejnym etapie projektu, zostaną podjęte po zakończeniu fazy wstępnej bezpośrednio przed rozstrzygnięciem postępowania zintegrowanego.