Kształcenie kadr i studia

Przyszła elektrownia jądrowa w Polsce wymagać będzie wykształcenia znacznej liczby ekspertów i pracowników, którzy zapewnią profesjonalną wiedzę i doświadczenie w obsłudze tego typu obiektów. Przyszła kadra to nie tylko osoby z wykształceniem technicznym, ale i reprezentanci takich profesji jak mechanicy, spawacze, elektrycy, monterzy itp. działanie elektrowni jądrowej nie obyłoby się również bez kadry administracyjnej (księgowość, zarządzanie, administracja, marketing, public relations, prawo).

Poniżej znajdują się główne specjalizacje, których przedstawiciele będą potrzebni przy budowie i obsłudze bloków atomowych w Polsce:

 • fizyka (specjalność: bezpieczeństwo jądrowe oraz ochrona radiologiczna)
 • elektrotechnika
 • energetyka (specjalność: energetyka jądrowa)
 • elektroenergetyka
 • ochrona środowiska
 • automatyka
 • elektronika
 • informatyka
 • chemia

Obecnie istnieją w Polsce kierunki/specjalności uczelni wyższych związane z energetyką jądrową. Jest jednak pewne, że wiedza teoretyczna powinna być budowana o solidne podstawy praktyczne, co ma miejsce w krajach w których elektrownie jądrowe funkcjonują od wielu lat.

Zgodnie z „Programem polskiej energetyki jądrowej”, rozwijanie krajowej bazy specjalistów z zakresu energetyki jądrowej jest w dłuższej perspektywie najbardziej opłacalnym dla kraju sposobem działania. Jednakże wobec ambitnego planu budowy pierwszej elektrowni jądrowej do końca 2024 r., niezbędna stanie się kompilacja różnych metod
działania tj.:

 • rozwoju i kształcenia krajowych zasobów ludzkich,
 • skorzystania – na ile będzie to niezbędne – z międzynarodowych zasobów ludzkich, np. przy wykorzystaniu sieci specjalistów MAEA, jak również specjalistów pochodzących z krajów, które już wdrożyły własny program jądrowy,
 • współpracy z dostawcami technologii jądrowych,
 • współpracy z zagranicznymi instytucjami regulacyjnymi, organizacjami z branży jądrowej oraz instytucjami prowadzącymi kształcenie,
 • współpracy z uczelniami wyższymi oraz organizacjami gospodarczymi w krajach o rozwiniętej energetyce jądrowej.

W 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego przeznaczy 12 mln zł na zagraniczne staże i szkolenia w zakresie energetyki jądrowej dla 120 młodych inżynierów z całej Polski. Młodzi inżynierowie, doktoranci oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia m.in. energetyki jądrowej, inżynierii jądrowej, inżynieria bezpieczeństwa w zakresie energetyki jądrowej, ochrony środowiska i innych pokrewnych kierunków ścisłych i technicznych odbędą kilkutygodniowe staże i szkolenia. Nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu energetyki jądrowej będą przekazywać na macierzystych uczelniach i instytutach naukowych.

Energetyka jądrowa – studia w Polsce

Kierunki studiów związane z energetyką jądrową w Polsce:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza:

 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Energetyki i Paliw

2. Politechnika Gdańska:

 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, 3. Politechnika Koszalińska:
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

4. Politechnika Krakowska:

 • Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

5. Politechnika Łódzka:

 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Mechaniczny

6. Politechnika Opolska:

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

7. Politechnika Poznańska:

 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Fizyki Technicznej
 • Wydział Technologii Chemicznej

8. Politechnika Śląska:

 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Wydział Elektryczny

9. Politechnika Warszawska:

 • Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
 • Wydział Fizyki
 • Wydział Inżynierii Lądowej

10. Politechnika Wrocławska:

 • Wydział Mechaniczno-Energetyczny

11. Uniwersytet Łódzki:

 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

12. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

13. Uniwersytet Szczeciński:

 • Wydział Matematyczno-Fizyczny

14. Uniwersytet Śląski:

 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

15. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:

 • Wydział Nauk Technicznych

16. Uniwersytet Warszawski:

 • Wydział Chemii

Wydział Fizyki 
17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny:

 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki