Polski sektor jądrowy na World Nuclear Exhibition

Polski sektor jądrowy na World Nuclear Exhibition

Przedstawiciele polskich firm i ośrodków naukowych działających w sektorze energetyki jądrowej wezmą udział w światowej wystawie przemysłu jądrowego World Nuclear Exhibition, która odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2018 r. w Paryżu.

  • Na polskim stoisku swoją ofertę technologiczną zaprezentują APS Energia, Energoprojekt Katowice, Famet, Gambit Lubawka, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Spetech, Rockfin i Wakmet.
  • Polskie przedsiębiorstwa posiadają już w swoim portfolio realizację projektów dla zagranicznych elektrowni.
  • Praktycznie w każdym kraju UE odnotowano udział naszych firm w trakcie budowy, eksploatacji czy remontach obiektów cywilnej energetyki jądrowej.

Tak jak w przypadku poprzedniej edycji, polskie stoisko na światowej wystawnie jądrowej zostało zorganizowane przez Ministerstwo Energii, przy wsparciu Ambasady RP w Paryżu oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Wzorem innych branż zaawansowanych technologii, także w sektorze jądrowym, nasz kraj ma wiele do zaoferowania. Możliwe jest głębsze włączenie naszych podmiotów w międzynarodowe łańcuchy dostaw tej branży – poinformował Józef Sobolewski, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii .

Resort energii dąży do jak najszerszego wykorzystania potencjału polskich przedsiębiorstw przy realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, dlatego wspiera rodzime przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej.

W ostatnich kilku latach, z inicjatywy Ministerstwa Energii, zorganizowano szereg misji gospodarczych do krajów posiadających zaawansowany przemysł jądrowy oraz giełdy kooperacyjne w Polsce. Katalog „Polish Industry for Nuclear Energy”, prezentujący możliwości technologiczne polskich przedsiębiorstw w zakresie energetyki jądrowej, jest udostępniany we wszystkich polskich ambasadach w ramach promocji polskiego przemysłu.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Energii opublikowało książkę „Polski przemysł dla energetyki jądrowej. Wytyczne wspomagające działania przedsiębiorstw krajowych w budowie elektrowni jądrowych. Część elektryczna elektrowni jądrowej” w której pokazano doświadczenia polskich firm z udziału w dotychczasowych projektach energetyki jądrowej za granicą.

World Nuclear Exhibition to największe w Europie, oraz jedno z największych na świecie, wydarzeń targowych sektora jądrowego. Wystawa odbywa się co dwa lata. Poprzednia edycja 2016 zgromadziła blisko 700 wystawców i 10 000 gości. Blisko połowa gości i wystawców to podmioty zagraniczne. W ramach targów organizowane są liczne seminaria i panele dyskusyjne, które w tym roku skoncentrowane będą wokół aktualnych trendów sektora: digitalizacja, reaktory IV generacji czy SMR (małe reaktory modułowe).

A co z polskim projektem jądrowym? Wybór miejsca budowy elektrowni jądrowej zostanie dokonany po zakończeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych, które potrwają do 2019 r.

 

źródło: wnp.pl

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: