EDF zadecydował, że elektrownia Hinkley Point C powstanie

EDF zadecydował, że elektrownia Hinkley Point C powstanie

Druga edycja targów World Nuclear Exhibition odbyła się w terminie od 28 do 30 czerwca w Paryżu. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji był „cywilny przemysł jądrowy w światowym miksie energetycznym”.

W liczbach

Tegoroczna edycja targów WNE może pochwalić się wzrostem o 37% liczby wystawców, o 42% powierzchni wystawienniczej oraz o 22% wzrostem liczby odwiedzających w stosunku do poprzedniej edycji. Aż 35% wystawców (vs. 24% w 2014 r.) oraz 28,5% odwiedzających (vs. 21,5% w 2014r.) pochodziło spoza Francji, co potwierdza rosnącą miezynarodową rangę wydarzenia.

Ceremonia otwarcia

Z pewnością uczestnicy zapamiętają ceremonię otwarcia targów, którą poprowadził Gerard Kottmann, prezes WNE, oraz przemówienie Fatih Birola, dyrektora wykonawczego Międzynarodowej Agencji Energii (IEA). „Rok 2015 był czasem największego rozwoju światowej siły nuklearnej”, deklarował Fatih Birol „(…)ale jednym z największych wyzwań będzie zagwarantowanie społeczeństwom bezpieczeństwa nuklearnego. Nie możemy zapominać o tym, jak ważne jest ustanowienie określonych reguł oraz instytucji kontroli, która będzie zaadaptowana w różnych państwach”. Zdaniem Fatih Birola energia jądrowa jest niezbędna w aspekcie COP21 oraz przy respektowaniu zobowiązań do niskiej emisji CO2. Biorąc to wszystko pod uwagę udział energii jądrowej w światowym miksie energetycznym powinien wzrosnąć z dzisiejszego poziomu 11% do 18%/20% w roku 2040.

Emmanuel Macron, francuski Minister Gospodarki, Przemysłu oraz Cyfryzacji, który w swoim wystąpieniu zwracał się do profesjonalistów, podkreślił „żywotność branży” oraz potwierdził, iż „energia jądrowa nie jest jedynie wyborem przeszłości, ale jest to również stanowczo wybór nowoczesny, który całkowicie odpowiada wyzwaniom XXI wieku. Przede wszystkim branża jądrowa dotyka kwestii zatrudnienia – (…) 220.000 wyspecjalizowanych stanowisk pracy, ponad 2.600 firm oraz ok. 50 miliardów euro obrotu branży (…). Następnie dotyka ona również zagadnień związanych z klimatem oraz ochroną środowiska, gdyż we Francji energia nuklearna umożliwia produkcję zdekarbonizowanej energii elektrycznej”.

Obrady

Podczas trwania targów odbyło się 11 debat okrągłostołowych, którym przewodniczyli Sponsorzy Platinum (Areva, EDF, Assystem, Engie), Gold (Boccard, CNNC, CGN, Rosatom, Westinghouse) oraz instytucje państwowe (Andra, CEA). W obradach wzięło udział wielu wybitnych gości oraz uznanych profesjonalistów z branży. Tematem przewodnim był „przemysł jądrowy w światowym miksie energetycznym”.

Pierwsza ceremonia wręczenia nagród WNE Awards

We wtorek 28 czerwca czterech przewodniczących jury: Bernard Bigot (jury oceniające innowacje), Jacques Régaldo (jury oceniające doskonałość operacyjną), David Drury (jury zajmujące się zarządzaniem kompetencjami) oraz William D. Magwood IV (jury sprawdzające bezpieczeństwo nuklearne) ogłosiło ranking 2016 r. Spośród 118 kandydatur zostało wybranych czterech laureatów.

W kategorii INNOWACJE, laureatem została AREVA za projekt Applying Ultra-High Pressure Cavitation Peening to extend the lifetime of critical nuclear components.
W kategorii DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA, laureatem został ASE Group – Engineering Division of ROSATOM za projekt Management system of capital projects on the basis of Multi-D® Technology.
W kategorii ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI, laureatem jest EDF za projekt Operational fire risk management platform
W kategorii BEZPIECZEŃSTWO NUKLEARNE, laureatem została AREVA za projekt Modular multi-purpose robots in support of nuclear investigation operations

Nagrody dodatkowe

Targi WNE były również okazją do wręczenia branżowych nagród WiN Award, a także nagród Innovatome, Spark Contest oraz FEM Energia.

Klimat sprzyjający rozwojowi biznesu

Negocjowanie oraz podpisywanie nowych umów ma miejsce nie tylko przy stoiskach firm, ale również podczas specjalnych dedykowanych temu sesji biznesowych. Dlatego też, po obiecującej edycji targów w 2014 r., WNE zdecydowało się na ponowne organizowanie specjalnych spotkań biznesowych „business opportunities”, które umożliwiły różnym państwom – takim jak Kanada, USA, Indie czy też Polska – oraz organizacjom – takim jak ITER oraz Komisja Europejska – zaprezentowanie ich zapotrzebowania na energię jądrową.

Owocna wymiana doświadczeń

Targi WNE 2016 umocniły swoją pozycję jednego z największych wydarzeń w światowej branży nuklearnej, umożliwiając w ten sposób swoim uczestnikom nawiązanie wielu owocnych kontaktów biznesowych.
Podczas targów została mocno podkreślona potrzeba odpowiedniego kształcenia oraz stałego podnoszenia kompetencji i umiejętności, zwłaszcza tych ukierunkowanych ku wyzwaniom przyszłości. Wyrazem tego przekonania było rozpoczęcie projektu „Training Planet”, który prezentował potrzeby przeprowadzenia odpowiedniej formacji w niektórych państwach oraz przedstawiał ofertę programów szkoleń wybranych instytutów.
Doskonałymi okazjami do spotkań i wymiany doświadczeń między odwiedzającymi i ekspertami były takie wydarzenia jak „Workshops” oraz „Happy Hour” organizowana pierwszego wieczoru trwania targów.

Innowacje przede wszystkim

W dobie wszelkich możliwych innowacji cyfryzacja, robotyzacja oraz modelowanie 3D wykorzystywane przede wszystkim w grach komputerowych, są źródłem inspiracji dla branży jądrowej. Projekt „Innovation Planet” ma na celu przedstawienie, tuż obok najbardziej liczących się jednostek w tym sektorze, pionierskich przedsiębiorstw, które przyczyniają się do dalszego, innowacyjnego rozwoju branży.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: