13 nowych stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

13 nowych stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Państwowa Agencja Atomistyki uruchomiła trzynaście nowych stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (ang. Permanent Monitoring System). Wszystkie nowe stacje znalazły się w pobliżu wschodniej granicy Polski. Stacje stanowią istotne wzmocnienie systemu monitoringu radiacyjnego kraju.

Nowe stacje, które wzmocnią krajowy system wykrywania skażeń promieniotwórczych przenoszonych drogą atmosferyczną, zostały rozlokowane na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

„Dzięki trzynastu nowym stacjom potencjalne skażenie radiacyjne w Polsce wykryjemy szybciej i dokładniej. Zapewnią one monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu” – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Obecnie w kraju funkcjonuje 35 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwóczych systemu PMS należących do PAA. Dodatkowo w ramach systemu wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonuje 11 stacji typu ASS-500 należących do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 9 stacji IMiGW oraz 13 stacji wspomagających należących do Ministerstwa Obrony Narodowej.

W latach 2016-2020 PAA uruchomiła 25 nowych stacji PMS.

„Rozbudowa sieci stacji i jej zagęszczenie umożliwi Państwowej Agencji Atomistyki wcześniejsze wykrywanie zdarzeń radiacyjnych oraz dokładniejsze prognozowanie ich rozwoju.” – zwraca uwagę Prezes Państwowej Agencji Atomistyki dr Łukasz Młynarkiewicz. „Dzięki temu Agencja będzie mogła szybciej reagować w sytuacjach kryzysowych oraz lepiej informować społeczeństwo o konieczności podjęcia ewentualnych działań interwencyjnych.” – dodaje Prezes PAA.

W celu sprawnego rozlokowania stacji oraz dalszej rozbudowy systemu PMS, Prezes PAA podpisał listy intencyjne z Wojewodami: Lubelskim, Podkarpackim i Podlaskim oraz zawarł porozumienie z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych przy udziale Ministra Klimatu i Środowiska – Pana Michała Kurtyki oraz Ministra Michała Wosia.

Intensywna rozbudowa sieci stacji PMS będzie kontynuowana w 2021 r. 

 

źródło: paav.gov.pl

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: