Francuzi podpowiadają, jak finansować elektrownie jądrowe w Polsce

Francuzi podpowiadają, jak finansować elektrownie jądrowe w Polsce

W Warszawie odbyły się polsko-francuskie warsztaty nt. finansowania budowy elektrowni jądrowych. Ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Frédéric Billet, ambasador Francji w Polsce, poinformował, że w Warszawie odbyły się warsztaty z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska i ministra Piotra Naimskiego z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ze strony francuskiej uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Transformacji Ekologicznej, Dyrekcji Generalnej Skarbu Państwa oraz koncernu EDF, którzy mówili o finansowaniu zagranicznych projektów jądrowych. 

– Jesteśmy gotowi na partnerstwo europejskie – podkreślił Frédéric Billet.

To już kolejne polsko-francuskie spotkanie ws. współpracy jądrowej w ostatnich tygodniach.

Francuskie zainteresowanie 

W listopadzie Frédéric Billet rozmawiał z Piotrem Naimskim, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej a wcześniej z Michałem Kurtyką, ministrem klimatu i środowiska oraz Adamem Guibourgé-Czetwertyńskim, wiceministrem klimatu.

Już w grudniu ambasada Francji zorganizowała webinar nt. współpracy Polski i Francji w sektorze energetycznym. W trakcie spotkania podkreślano, że Polska, podobnie jak Francja, chce opierać swoją energetykę na dwóch głównych źródłach energii elektrycznej: jądrowej i odnawialnej.

EDF posiada największą flotę reaktorów jądrowych na świecie (56 reaktorów we Francji i 15 reaktorów w Wielkiej Brytanii) i jest w stanie wspólnie zapewnić technologię, budowę elektrowni i pomoc w eksploatacji.

W zakończonych lub trwających budowach elektrowni z reaktorami EPR zaangażowanych było 37 polskich firm. Mają one możliwość współpracy na budowie oraz przy eksploatacji polskich elektrowni jądrowych. 

Francuskie firmy oferują reaktor jądrowy EPR o mocy 1650 MW, który może wyprodukować ponad 12 TWh rocznie. Cztery reaktory EPR, o łącznej mocy 6,6 GW, mogą produkować około 50 TWh energii elektrycznej rocznie.

Bloki z dwoma reaktorami EPR pracują w chińskiej elektrowni Taishan a cztery takie bloki są budowane: po jednym w Finlandii i Francji i dwa w Wielkiej Brytanii. 

Obecnie EDF pracuje nad modelem nowego reaktora EPR2, który ma być uproszczoną, a więc i tańszą, wersją reaktora EPR.

Rozmowy także z Amerykanami

Spotkanie z przedstawicielami francuskich instytucji to nie jedynak okazja do rozmów o finansowaniu polskiego programu jądrowego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 11 grudnia 2020 r. podpisało z amerykańskim Export-Import Bankiem porozumienie o współpracy (MoU) przy finansowaniu projektów wspierających transformację klimatyczną w Polsce. 

Porozumienie przewiduje rozwój długotrwałej współpracy dwustronnej przy finansowaniu w Polsce projektów w oparciu o amerykańskie technologie nisko- i zeroemisyjne, w tym energetykę jądrową, innowacje w energetyce oraz krytyczną infrastrukturę energetyczną obejmującą rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Ministerstwo Klimatu oraz EXIM Bank zamierzają wspólnie badać możliwości wykorzystania instrumentów finansowania EXIM, takich jak pożyczki, gwarancje i ubezpieczenia, ale także innych możliwych innowacyjnych narzędzi dla finansowania realizacji projektów objętych zakresem niniejszego porozumienia.

Porozumienie będzie wspierać transformację energetyczną Polski, w szczególności projekty strategiczne takie jak „Program polskiej energetyki jądrowej”.

Duży udział partnera zagranicznego

Model biznesowy dla polskich elektrowni jądrowych zakłada m.in. wybór jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii, utrzymanie przez Skarb Państwa przynajmniej 51 proc. udziałów w spółce celowej odpowiedzialnej za budowę elektrowni (czyli PGE EJ 1).

Piotr Naimski powiedział niedawno, że nie zapadła jeszcze decyzja, w jaki sposób budowa elektrowni jądrowych będzie finansowana, czy np. poprzez kontrakt różnicowy, czy w inny sposób. To będzie jeszcze przedmiotem dyskusji.

Rada Ministrów 9 października 2020 r. przyjęła aktualizację „Programu polskiej energetyki jądrowej” (PPEJ). Zakłada się w nim budowę w Polsce elektrowni jądrowych o łącznej mocy od 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III (+).

 

źródło: wnp.pl

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: