62,5 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce

62,5 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce

62,5 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2020 r. To najlepszy wynik w historii badań realizowanych od 2012 r.

W październiku 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego „Program polskiej energetyki jądrowej”. Celem Programu jest budowa oraz oddanie do eksploatacji elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+). Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej opiera się na trzech filarach: bezpieczeństwo energetyczne, klimat i środowisko oraz ekonomia.

Badanie z listopada br. wskazuje, że 62,5 proc. ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju, przy czym 31,7 proc. robi to w sposób zdecydowany. Przeciwnicy tego pomysłu stanowią 31,6 proc., jednak 16 proc. badanych jest temu zdecydowanie przeciwnych, a 15,6 proc. jedynie w sposób umiarkowany. 5,9 proc. osób nie miało zdania w tym temacie i nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Według badania większymi przeciwniczkami energetyki jądrowej są kobiety, a zwolennikami – mężczyźni. Większe poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wyrażają osoby młodsze (15-49 lat). Zwolennikami budowy elektrowni jądrowych są częściej mieszkańcy największych aglomeracji tj. powyżej 100 tys. mieszkańców (69,8 proc.). Przeciwnikami natomiast osoby zamieszkujące wsie i małe miasta – liczące do 5 tys. mieszkańców (odpowiednio 38 proc. i 40 proc.).

Istotne jest, że niemal co druga osoba (46 proc.) popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. 51,4 proc. wyraża sprzeciw wobec tego rozwiązania, przy czym aż 32 proc. wyraziło swój sprzeciw w sposób zdecydowany.

Większość Polaków (75,1 proc.) uważa temat budowy elektrowni jądrowej za ważny, przy czym dominują odpowiedzi umiarkowane (52,8 proc.). Dla 22,3 proc. temat ten wydaje się być szczególnie istotny. Co czwarty obywatel uznaje tą tematykę za nieważną (23,4 proc.).

Aż 70 proc. Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej będącej niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. Zbliżony odsetek jest zdania, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju (72,6 proc.).

Głównym źródłem wiedzy Polaków o energetyce jądrowej jest Internet (60,4 proc.), telewizja (31,4 proc.) oraz prasa (21,5 proc.).

Prawie wszyscy respondenci dostrzegają potrzebę przeprowadzenia w Polsce kampanii na temat energetyki jądrowej (93,5 proc.). Z planami budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce spotkało się 78,6% ankietowanych.

Ogólnopolskie badanie zostało zrealizowane przez firmę DANAE w listopadzie 2020 r., metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2110 Polaków w wieku 15-75 lat.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: