Rząd chcę przyspieszyć budowę elektrowni jądrowej w Polsce

Rząd chcę przyspieszyć budowę elektrowni jądrowej w Polsce

Do wykazu prac Rady Ministrów trafił projekt nowelizacji ustawy z 2011 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, która ma przyspieszyć budowę elektrowni jądrowej w Polsce.

„Dzięki odpowiedniej nowelizacji przepisów możliwe będzie znaczące przyśpieszenie długotrwałego procesu licencjonowania elektrowni jądrowej oraz w konsekwencji ograniczenie ryzyka inwestycyjnych i zmniejszenie kosztów procesu inwestycyjnego związanego z jej budową” – napisano w informacji o przyczynach nowelizacji.

Rząd twierdzi, że obecnie istniejące przepisy nie pozwolą lub znacznie utrudnią wybudowanie elektrowni jądrowych w Polsce zgodnie i harmonogram zakładanym przez rząd. 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: