Krzysztof Tchórzewski potwierdza. Będzie 6 bloków jądrowych

Krzysztof Tchórzewski potwierdza. Będzie 6 bloków jądrowych

Szacowany koszt inwestycji w energetykę jądrową o łącznej mocy 6-9 GW to 100-135 mld zł, rozłożonych w ciągu 20-25 lat – poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jak przypomniał Polityka Energetyczna Polski do 2040 zakłada budowę w Polsce 6 bloków jądrowych do 2043 roku.

  • Krzysztof Tchórzewski odpowiedział na interpelację posła Pawła Pudłowskiego (Nowoczesna) dotyczącą energetyki jądrowej w Polsce
  • Minister energii stwierdził m.in., że decyzja o zakresie nowelizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej przyjętego w 2014 roku powinna zapaść po przyjęciu przez rząd Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.
  • Minister energii zaznaczył, że koszt budowy i wytworzenia energii elektrycznej z polskiej elektrowni jądrowej będzie zależał również od tego, czy będzie ona budowana z, silnym lub nie, zaangażowaniem państwa.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski w odpowiedzi na interpelację posła Pawła Pudłowskiego (Nowoczesna) poinformował m.in. kiedy powinna zapaść decyzja o zakresie nowelizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ).

– PPEJ ma charakter dokumentu strategicznego i będzie zawierał jedynie ogólne informacje dotyczące kwestii finansowania. Decyzja o zakresie nowelizacji PPEJ, przyjętego w 2014 roku powinna zapaść po zakończeniu procesu konsultacji dokumentu nadrzędnego względem PPEJ – „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040)” i następnie po przyjęciu przez Radę Ministrów – stwierdził w odpowiedzi na interpelację minister Krzysztof Tchórzewski.

Minister energii poinformował też, że zgodnie z przyjętą strategią zawartą w PEP2040 nowy zakres harmonogramu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej będzie znany po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i uzgodnieniach z dostawcą technologii.

W odpowiedzi na interpelację posła Pawła Pudłowskiego minister energii wskazuje także m.in., że każda elektrownia jądrowa jest realizowana w innych warunkach rynkowych, regulacyjnych i technicznych, a istotny wpływ na koszty ma lokalizacja, wielkość zamówienia, czyli liczba bloków oraz sposób wyboru technologii.

– Koszty produkcji energii pochodzącej z elektrowni jądrowej zależą m.in. od dostawcy technologii. Wiarygodne dane dotyczące kosztów będą znane po przedstawieniu w trakcie przetargu ofert generalnych wykonawców- stwierdził Krzysztof Tchorzewski.

Minister energii zaznaczył, że koszt budowy i wytworzenia energii elektrycznej z polskiej elektrowni jądrowej będzie zależał również od tego, czy będzie ona budowana z, silnym lub nie, zaangażowaniem państwa.

– Średnioważony koszt produkcji energii elektrycznej, w całym cyklu życia elektrowni jądrowej jest niższy niż innych źródeł energii pracujących systemie elektroenergetycznym, co potwierdzają zarówno analizy i prognozy krajowe (ARE), jak również raporty zagraniczne (MIT, NEA). W modelach z niskim i średnim oprocentowaniem kapitału inwestycyjnego (udziałem gwarancji Skarbu Państwa) obniża to koszty budowy elektrowni jądrowych, jednak są one wyższe od kosztów budowy elektrowni węglowych, przy czym pamiętać należy, że energetyka jądrowa jest bezemisyjnym źródłem wytwarzania – napisał Krzysztof Tchorzewski.

Minister energii przypomniał, że projekt dokumentu PEP2040 zakłada budowę w Polsce 6 bloków jądrowych do 2043 roku (o mocy łącznej 6-9 GW), a także iż pierwszy blok ma powstać do 2033 roku.

– Wielkość produkowanej energii będzie się zawierała w przedziale 48-72 TWh/rok (48-72 miliardów kWh/rok). Szacowany koszt inwestycji w energetykę jądrową o łącznej mocy 6-9 GW to 100-135 mld zł, rozłożonych w ciągu 20-25 lat – stwierdził w odpowiedzi na interpelację Krzysztof Tchórzewski.

 

źródło: wnp.pl

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: