Decyzja o lokalizacji polskiej elektrowni jądrowej najwcześniej w 2019 r.

Decyzja o lokalizacji polskiej elektrowni jądrowej najwcześniej w 2019 r.

Wybór miejsca budowy elektrowni jądrowej zostanie dokonany po zakończeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych, które potrwają do 2019 r. – poinformował Zbigniew Kubacki, zastępca dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii.

  • Obecnie prowadzone są badanie lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch potencjalnych lokalizacjach dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
  • Obie znajdują się w województwie pomorskim, w miejscowościach Żarnowiec oraz Lubiatowo-Kopalino.
  • Czas trwania badań środowiskowych wynika z przepisów określonych w odpowiednich ustawach (m.in. 12 miesięcy dla monitoringów środowiskowych i 24 miesiące dla monitoringów sejsmicznych, hydrologicznych i meteorologicznych).

Jak poinformował Zbigniew Kubacki, zastępca dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii, wybór miejsca inwestycji może być dokonany po zakończeniu tych badań, które potrwają do 2019 roku.

W ich wyniku przygotowane zostaną raporty, które ocenione zostaną przez Generalną Dyrekcje Ochrony Środowiska (raport środowiskowy) oraz Państwową Agencję Atomistyki (raport lokalizacyjny).

Oba raporty są niezbędne do wydania decyzji lokalizacyjnej oraz oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, a w ich konsekwencji decyzji zasadniczej dotyczącej budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Musimy uwzględnić doświadczenia międzynarodowe oraz najlepsze praktyki poszczególnych krajów, bo wybór sprawdzonych wzorców postępowań zwiększa powodzenie inwestycji – powiedział Łukasz Młynarkiewicz, dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Przypomniał, że została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) na środowisko. Podczas konsultacji społecznych GDOŚ i Ministerstwo Energii (d, Gospodarki) otrzymało 300 uwag od instytucji i organizacji.

Z kolei w konsultacjach transgranicznych uczestniczyło 10 państw, które zgłosiły w sumie 35 000 uwag. Cała procedura strategicznej oceny środowiskowej trwała czetery lata i zakończyła się przyjęciem PPEJ w 2014 r.

Józef Sobolewski, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwo Energii w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, jaki odbył się w 14-16 maja 2018 r. zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Radzie Ministrów może zostać przekazany zaktualizowany Program Polskiej Energetyki Jądrowej.

Od 40 do 70 mld zł – tyle, w zależności od finalnej mocy oraz lokalizacji, może kosztować budowa pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Czasu na dyskusje o zasadności tej inwestycji jest coraz mniej. Jeśli jednak okazałoby się, że finansowo i organizacyjnie nie jesteśmy na nią gotowi, to trzeba też wskazać alternatywne rozwiązania dla polskiej energetyki.

źródło: wnp.pl

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: