Krzysztof Sadłowski pokieruje PGE EJ 1

Krzysztof Sadłowski pokieruje PGE EJ 1

Rada nadzorcza PGE EJ 1 dokonała sporych zmian w zarządzie spółki. Krzysztof Sadłowski został wiceprezesem, pełniącym obowiązki prezesa spółki PGE EJ 1. Nowym wiceprezes spółki został Paweł Zaręba.

W skład zarządu wchodzi także dotychczasowa wiceprezes Agnieszka Serek, wiceprezesem przestała być natomiast Angelina Sarota.

Rada nadzorcza PGE EJ 1 dokonała sporych zmian w zarządzie spółki. Krzysztof Sadłowski został wiceprezesem, pełniącym obowiązki prezesa spółki PGE EJ 1. Nowym wiceprezes spółki został Paweł Zaręba.

W skład zarządu wchodzi także dotychczasowa wiceprezes Agnieszka Serek, wiceprezesem przestała być natomiast Angelina Sarota.

Krzysztof Sadłowski posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej.

W latach 2012-2014 członek zarządu Mostostal Warszawa, odpowiedzialny za zarządzanie spółką ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rozwoju w dziedzinach przemysłu i energetyki. Zajmował się przede wszystkim przygotowywaniem oraz realizacją inwestycji, w tym budową nowych bloków energetycznych z obszaru energetyki konwencjonalnej, gazowo-parowej oraz odnawialnej.

Wcześniej, od 2009 roku sprawował w Mostostal Warszawa funkcję dyrektora Pionu Energetyki Zawodowej odpowiedzialnego m.in. za przygotowanie i realizację inwestycji, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Grupy Mostostal Warszawa, uwzględniającej sektor energetyczny, koordynację działań energetycznych w Grupie oraz nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Energetyki.

Od 2007 do 2009 roku zastępca dyrektora generalnego w Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ) w Warszawie, gdzie zajmował się m.in. przygotowywaniem i realizacją wspólnych przedsięwzięć członków IGEiOŚ, w tym: krajowych i zagranicznych inwestycji energetycznych oraz przedsięwzięć z obszaru ochrony środowiska, jak również pozyskiwaniem źródeł finansowania na realizację podjętych przedsięwzięć.

W latach 1990–2007 pracował w Zespole Elektrowni Ostrołęka, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu ZEO – dyrektora generalnego, członka zarządu ZEO – dyrektora ds. technicznych i inwestycji oraz kierownika Wydziału Strategii i Rozwoju. W ramach pełnionych funkcji odpowiedzialny m.in. za całokształt funkcjonowania spółki, nadzór oraz kontrolę planowania, przygotowania i realizacji inwestycji wykonywanych dla ZEO S.A., jak również współpracę z podmiotami z branży energetycznej oraz świadczącymi usługi z zakresu planowania, projektowania, finansowania, realizacji inwestycji.

W przeszłości członek rad nadzorczych w spółkach zależnych Mostostal Warszawa, takich jak: Remak, Mostostal Kielce oraz Mostostal Puławy.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył cykl seminariów menedżerskich organizowanych przez Polish Institute of Management oraz Akademię Negocjacji w Centrum Kreowania Liderów.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: