PGE EJ1 ogłosiła kolejną edycję Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

PGE EJ1 ogłosiła kolejną edycję Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

PGE EJ 1 sp. z o.o., jako Spółka celowa odpowiedzialna za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego, związanego z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Polsce, ogłosiła że w ramach tegorocznej edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych planuje wydać 2 mln zł. 

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Choczewo, Gminy Gniewino, Gminy Krokowa oraz Powiatu Puckiego i Powiatu Wejherowskiego a także do organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, związków, organizacji społeczno-zawodowych – zarejestrowanych na terenie ww. Gmin Lokalizacyjnych oraz osób fizycznych i podmiotów, mających odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gmin Lokalizacyjnych.

Finansowanie w Programie przyznawane jest na wsparcie zgłaszanych przez Beneficjentów projektów z zakresu aktywności edukacyjno-informacyjnych związanych z energetyką jądrową, działań związanych z rynkiem pracy i wsparciem rozwoju zawodowego, zaangażowania Spółki w realizację gminnych projektów infrastrukturalnych, w zakresie zgodnym z celami Programu, inicjatyw dobroczynnych i projektów sponsoringowych.

 

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: