Zacieśnia się jądrowa współpraca Polski z Iranem

Zacieśnia się jądrowa współpraca Polski z Iranem

W Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku złożyła wizytę delegacja przedstawicieli rządu Islamskiej Republiki Iranu z wiceprezydentem dr. Ali Akbar’em Salehi’m na czele. Rozmowy dotyczyły dalszego zacieśniania współpracy w zakresie naukowo-badawczym.

Wizyta delegacji wiceprezydenta i prezesa Irańskiej Agencji Energii Atomowej, dr. Ali Akbar Salehi’ego to kolejny ważny krok w zacieśnianiu współpracy irańsko-polskiej w obszarze naukowo-badawczym.

Naukowcy Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) przedstawili polskie osiągnięcia w zakresie zastosowań promieniowania jonizującego w medycynie, w szczególności w kontekście produkcji akceleratorów medycznych jak również w opracowywaniu i wytwarzaniu radiofarmaceutyków.

Dzięki wysokiej jakości pracom badawczym, unikatowym kompetencjom w zakresie medycyny jądrowej jak i wielu opracowanym i wprowadzonym z sukcesem na rynek lekom wciąż poszerzamy krąg naszych partnerów biznesowych. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli sfinalizować kontrakt na dostawę 20 akceleratorów medycznych na rynek irański. Byłoby to uwieńczenie naszych starań, a wizyta ta jest najlepszym dowodem na to, że sprawy zmierzają w kierunku pozytywnego finału – mówi dr hab. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ.

Historia kontaktów NCBJ w Iranie sięga lat 90. XX wieku. Produkowane przez NCBJ akceleratory medyczne były pierwszymi urządzeniami tego typu w Iranie i pozwoliły wdrożyć w praktyce realizowane za pomocą akceleratorów formy radioterapii chorób nowotworowych. Począwszy od instalacji pierwszego akceleratora medycznego w szpitalu uniwersyteckim w Kerman NCBJ zrealizował 10 dostaw zestawów akceleratorów me-dycznych, 5 zestawów symulatorów RTG i wiele innych do szpitali w Kerman, Teheranie, Tabriz, Isfahan, Yazd, Shirraz i Mashhad. W tym czasie NCBJ wyszkolił również fizyków, terapeutów i techników szpitalnych w obsłudze i używaniu akceleratorów medycznych.

Pierwszego września br. w Świerku miała miejsce podobna wizyta z ministrem zdrowia Iranu dr. Seyedem Hassani Ghazizade Hashemi na czele. Wtedy to potwierdzono, że strona irańska chce pozyskać innowacyjne urządzenia do nowo powstających centrów radioterapii aby poszerzyć dostęp do tej efektywnej metody leczenia chorób nowotworowych.

źródło: wnp.pl

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: