Większość Polaków chce budowy elektrowni jądrowej

Większość Polaków chce budowy elektrowni jądrowej

Za budową elektrowni jądrowej opowiada się 57 proc. Polek i Polaków, 20 proc. jest przeciwnych a 23 proc. nie ma zdania w tej sprawie – poinformowało Ministerstwo Klimatu.

Z informacji podanych przez Ministerstwo Klimatu wynika, że za budową elektrowni jądrowej opowiedziało się 57 proc. badanych, 20 proc. jest przeciwnych a 23 proc. nie ma zdania w tej sprawie. 

– Uruchomienie elektrowni jądrowej pozwoli na zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii do przemysłu i odbiorców – przekonuje Ministerstwo Klimatu. 

Co ważne, zdecydowana większość badanych – 83 proc. – uznała, że potrzebne są ogólnopolskie szerokie działania informacyjno-edukacyjne przekazujące społeczeństwu aktualną, obiektywną i rzetelną wiedzę z zakresu energii i energetyki jądrowej. Tylko 7 proc. badanych uznało, że takie działania są niepotrzebne a 10 proc. nie miało w tej kwestii zdania.

Zapytano także badanych, czy posiadają wiedzę o planach budowy elektrowni jądrowych w Polsce. 60 proc. odpowiedziało, że takie plany zna, a 40 proc., że nie. 

Badania zostały przeprowadzone przez IMAS International na próbie 2028 Polaków w wieku 18-64 lata, zrealizowane techniką CAWI (wypełnienie ankiety elektronicznej) w terminie od 31 lipca do 12 sierpnia 2020 r. 

Na początku września 2020 r. Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z której wynika, że w Polsce mają powstać bloki jądrowe o mocy ok. 6-9 GW, co ma kosztować około 150 mld zł.

Z kolei w sierpniu 2020 r. przedstawiono projekt nowelizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), który zakłada nabycie przez Skarb Państwa 100 proc. udziałów w spółce PGE EJ1, która ma odpowiadać za przygotowanie do budowy, budowę i eksploatację elektrowni jądrowych w Polsce.  Obecnie udziałowcami PGE EJ1 są krajowe grupy energetyczne.

Energetyka jądrowa jest stabilnym, sterowalnym i zeroemisyjnym źródłem energii.

– Wnioski z raportów IPCC (Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) i IEA (Międzynarodowej Agencji Energetycznej) jasno wskazują na znaczący potencjał energii jądrowej w osiągnięciu wymiernych i radykalnych redukcji emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu.

Szef resortu klimatu zwrócił też uwagę, że – zwłaszcza w kontekście postpandemicznego kryzysu gospodarczego – rozwój energetyki atomowej otwiera nowe możliwości dla polskiego rynku pracy. 

– Energetyka atomowa jest szansą dla polskiego przemysłu. To okazja na rozwój wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, powstanie nowych miejsc pracy oraz generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki – podkreślił Michał Kurtyka.

Zanim bloki powstaną, wpierw trzeba określić ich lokalizację. Od kilku lat trwają badania lokalizacyjne i środowiskowe, prawdopodobnie dopiero w 2021 r. poznamy ich efekty. Bez wskazania konkretnej lokalizacji dostawcy technologii nie będą mogli dobrze przygotować swojej oferty.

Dwie z rozważanych lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce znajdują się w województwie pomorskim, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo oraz Żarnowiec w gminach Krokowa i Gniewino. Władze samorządowe od lat starają się uczestniczyć w działaniach mających na celu budowę elektrowni jądrowej. Samorządowcy narzekają na opóźnienia w przygotowaniach do budowy elektrowni jądrowej.

 

Źródło: wnp.pl

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: