Obawy dotyczące elektrowni jądrowej

1. Czy reaktor w elektrowni jądrowej można porównać do bomby atomowej?

Wykorzystanie energii jądrowej do celów militarnych i pokojowych opiera się na diametralnie różnych zasadach. Różnice w budowie bomby i reaktora jądrowego powodują, że nie jest możliwym, by elektrownia wybuchła tak, jak bomba.
Bomba atomowa jest skonstruowana w taki sposób, aby przy odpaleniu doszło w niej do błyskawicznego (liczonego w dziesięciotysięcznych częściach sekundy) wzrostu energii, która zostaje uwolniona do otoczenia przede wszystkim w postaci fali uderzeniowej i ogromnej ilości ciepła.
Najczęściej używane w elektrowniach jądrowych reaktory ciśnieniowe mają konstrukcję zupełnie odmienną. Projektowane są do długotrwałego wykorzystania ciepła z reakcji rozszczepienia. Zasady fizyki w reaktorze jądrowym, podyktowane wykorzystanymi materiałami, konfiguracja geometryczna zbiornika z paliwem oraz jego skład izotopowy, nie dopuszczą do gwałtownego wzrostu mocy. Ponadto, reaktor jądrowy posiada szereg dodatkowych, wielokrotnie wspomaganych i zapasowych systemów bezpieczeństwa, które nie dopuszczą do sytuacji, w której reaktor przekroczyłby zadane parametry.

 

2. Czy produkcja energii jądrowej oznacza wzrost promieniowania radioaktywnego i opady radioaktywnych pyłów?

Nie, to mit. Należy sobie uświadomić, że wszystko wokół nas jest od zawsze radioaktywne. Źródła radioaktywne można podzielić na pochodzące z kosmosu, naturalne promieniowanie kuli ziemskiej oraz promieniowanie powstałe w wyniku ludzkiej działalności. Ilość promieniowania naturalnego różni się w zależności od np. podłoża geologicznego czy wysokości nad poziomem morza. Wpływ elektrowni jądrowej na okoliczną społeczność jest pomijalnie mały, na poziomie jednej tysięcznej promieniowania środowiska naturalnego. Dużo większą dawkę promieniowania człowiek przyjmuje w czasie jednego zdjęcia rentgenowskiego czy w trakcie podróży samolotem niż w wyniku mieszkania w pobliżu elektrowni jądrowej.

 

3. Czy odpady radioaktywne byłyby składowane w Polsce?

To, gdzie odpady radioaktywne będą składowane, zależy od porozumienia. Większość państw europejskich wybiera rozwiązanie, które zakłada składowanie odpadów na terenie kraju jego pochodzenia. Niemniej, dostępne są dzisiaj metody recyklingu i zmniejszania ilości odpadów radioaktywnych w taki sposób, że ich ilość jest minimalna w porównaniu z np. produkcją przemysłową lub chemiczną. Trzeba przypomnieć, że w Polsce, pomimo braku elektrowni jądrowej i tak powstają odpady radioaktywne. Nie tylko bowiem energetyka jądrowa jest ich wytwórcą. Odpady takie powstają również w innych przemysłowych czy farmaceutycznych obszarach działalności.

 

4. Czy zmiana struktury zużycia paliw pierwotnych ma sens?

Patrząc z perspektywy energetycznej nie można polegać na jednym rozwiązaniu. Pomyślna przyszłość musi spoczywać na kompleksowym podejściu: rozsądnej, ekonomicznie efektywnej motywacji do oszczędności w zużyciu energii oraz dywersyfikacji podstawowych źródeł, w tym źródeł odnawialnych.

 

5. Co da ludziom elektrownia atomowa?

Elektrownia jądrowa dostarcza energię, światło, ciepło, niezależność na niestabilnych rynkach. Jako element zrównoważonego miksu energetycznego państwa zapewnia bezpieczeństwo energetyczne, pozwala uniezależnić się od dostaw paliwa z jednego kierunku, a także pomaga zmniejszać emisję CO2 do atmosfery.

 

6. Kończą się zapasy paliw odnawialnych, na ile starczy paliw jądrowych?

Przeprowadzone badania pokazują istnienie zasobów na ponad 100 lat. Ocena wielkości złóż uranu pokazuje, że są one z roku na rok większe, wraz z postępem i możliwościami dokładniejszych badań w zakresie wiedzy geologicznej. A kiedy skończą się zasoby uranu, wydobywanego z aktualnych złóż i wykorzystywanego przez obecne technologie, istnieją nowe innowacyjne technologie, które wystarczą na kolejne setki lat (np. szybkie reaktory).

 

7. Czy budowa elektrowni atomowej spowoduje wzrost cen?

Elektrownie jądrowe gwarantują zabezpieczenie dostaw energii w przyszłości. Prawdą jest, że inwestycja w budowę nowej elektrowni jądrowej jest względnie wysoka. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że buduje się źródło o wielkiej  zainstalowanej mocy, ale z niskimi kosztami zakupu i zużycia paliw. Koszty eksploatacji elektrowni jądrowej są niskie, co powoduje, że cena w ten sposób wyprodukowanej energii  jest bardziej konkurencyjna i należy do tych najniższych. Dodatkową zaletą energetyki atomowej jest – niezwykle istotna w sensie bezpieczeństwa energetycznego – gwarancja zabezpieczenia dostaw uranu z regionów bezpiecznych i politycznie stabilnych. Największe złoża  uranu na świecie znajdują się bowiem w Australii, a drugim największym producentem jest Kanada.

 

8. Czy istnieje ryzyko uzależnienia się od paliw jądrowych?

Paliwo jądrowe można zakupić z długim wyprzedzeniem. Zazwyczaj dla długiego cyklu pracy reaktorów składuje są relatywnie małą ilość paliwa. Złoża uranu są obecne na całym świecie, producenci paliwa są zastępowalni, nie ma więc ryzyka, aby powstało uzależnienie od jednego lub kilku państw, na terenie których znajdują się złoża uranu, jak to jest np. w przypadku gazu. Tak więc mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym i dążeniu do minimalnej zależności od dostawców paliwa, energia jądrowa jest najlepszym, najbezpieczniejszym i najmniej ryzykownym rozwiązaniem.