Finansowanie projektu elektrowni jądrowej

Budowa elektrowni jądrowej wymaga sporej puli środków finansowych.

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że w porównaniu z pierwotnie prognozowanymi kosztami sprzed rozpoczęcia budowy, w jej trakcie następuje ich wzrost. Taka sytuacja dotyczy reaktorówIII generacji budowanych w USA i Europie. Prognozy nakładów inwestycyjnych dla bloków ERP w Olkiluoto i Flamanville przekroczyły 5 mln EUR/MW. Niemniej jednak należy podkreślić, że te projekty to realizacje prototypowe, co oznacza, że kolejne bloki budowane w tej technologii powinny być tańsze.

Taką tezę potwierdza doświadczenie innych krajów, np. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich koszt budowy czterech reaktorów APR1400, które są kolejnymi z serii, wynoszą 2,68 mln EUR/MW.

Agencja Rozwoju Energii zakłada, że górna granica nakładów na 1MW mocy zainstalowanej to 4 mln EUR. Znaczenie będzie mieć oczywiście wybór technologii i całkowita moc elektrowni. Szacunki wskazują, że koszt budowy elektrowni jądrowej o mocy 3000 MW będą się kształtować na poziomie 40-60 mld PLN, uwzględniwszy nakłady na przygotowanie terenu i infrastrukturę pomocniczą.

Dokładne koszty budowy elektrowni jądrowej będą znane po wyborze dostawcy technologii reaktora i głównego wykonawcy budowy.

Finansowanie projektu  – postępowanie przetargowe

Dla wsparcia wyboru modelu finansowania inwestycji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, uruchomione zostało postępowanie przetargowe na doradcę w procesie analiz dostępnych opcji wyboru partnerów strategicznych i biznesowych. Przetarg wygrała firma KPMG, która odpowiedzialna jest za m.in.: analizę źródeł i opcji finansowania; wypracowanie modelu finansowania inwestycji; analizę potencjalnych partnerów biznesowych, w tym analizę struktur partnerstwa oraz planu i harmonogramu działań w zakresie pozyskania partnera (partnerów) biznesowych; wsparcie Spółki w trakcie procesu przygotowania przetargu na wybór Aranżera Finansowania inwestycji.

Źródła finansowania inwestycji

Przygotowanie i realizacja elektrowni atomowej mogą być finansowane ze środków własnych inwestora lub inwestora strategicznego, a także ze źródeł zewnętrznych, takich jak pożyczki, kredyty czy obligacje.

W trakcie realizacji projektu dopuszczalne jest skorzystanie z finansowania przez:

  •   agencje kredytów eksportowych,
  •   międzynarodowe instytucje finansowe.

Jak podkreśla Ministerstwo Gospodarki, z uwagi na skalę, złożoność oraz wysoki poziom ryzyka konieczna może się okazać aktywna rola państwa przy wspieraniu działań inwestora w zapewnieniu finansowania.