Oddziaływanie elektrowni jądrowej na środowisko
Źródło: http://elektrownia-jadrowa.pl/
1.01.10