Elektrownie jądrowe na świecie i wokół Polski

W 2009 roku w 30 krajach świata działało 435 reaktorów jądrowych, o całkowitej zainstalowanej mocy 373 GWe. W 2008 roku wyprodukowały one 2,6 biliona kWh, co stanowi 15% ogólnie wyprodukowanej energii elektrycznej. Najwięcej reaktorów jądrowych działa w USA, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii i Rosji. Szesnaście krajów z energii atomowej pozyskuje co najmniej jedną czwartą energii. Procentowo największy udział energia pochodząca ze źródeł jądrowych ma we Francji (76%), na Litwie (73%), Słowacji (56%) i w Belgii (54%). W krajach Unii Europejskiej z elektrowni atomowych pochodzi jedna trzecia wyprodukowanej energii.


Najczęściej używanymi reaktorami są reaktory wodne ciśnieniowe PWR (65%) oraz wodne wrzące BWR (22%). W dalszej kolejności wykorzystuje się reaktory ciężkowodne, grafitowe, chłodzone gazem, prędkie i inne.

Oprócz reaktorów działających w elektrowniach jądrowych, w 56 krajach świata, działa 250 reaktorów naukowych i eksperymentalnych, które oprócz służenia nauce, wytwarzają radioizotopy szeroko wykorzystywane w medycynie.

W światowych wodach i na ich powierzchni pływa 220 reaktorów, które napędzają łodzie podwodne, lotniskowce i lodołamacze. Tylko US Navy może pochwalić się 5400 reaktorolat doświadczenia w tym obszarze. Ponadto małe reaktory jądrowe stanowią źródło energii dla statków kosmicznych i sond.

W grudniu 2009 na świecie budowano 53 reaktory o łącznej mocy 50 GWe. Najwięcej w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Południowej. W Europie nowe reaktory budują Francja, Finlandia i Słowacja. Kolejnych 136, o łącznej mocy 136 GWe jest w planach.

 

Energia jądrowa a bilans energetyczny poszczególnych krajów Europy

 

Elektrownie jądrowe u sąsiadów Polski


Polska nie posiada żadnej elektrowni jądrowej, ale w odległości do ok. 310 km od granic jest 10 czynnych elektrowni jądrowych (25 bloków - reaktorów energetycznych) o łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej brutto ok. 17 GWe.

 

Wymienione elektrownie jądrowe obejmują:

 • 14 reaktorów WWER-440 (każdy o mocy 440 MWe):
  • 2 bloki elektrowni Równe (Ukraina),
  • 4 bloki elektrowni Paks (Węgry),
  • 2 bloki elektrowni Mochovce (Słowacja),
  • 2 bloki elektrowni Bohunice (Słowacja),
  • 4 bloki elektrowni Dukovany (Czechy),
 • 6 reaktorów WWER-1000 (każdy o mocy 1000 MWe):
  • 2 bloki elektrowni Równe (Ukraina),
  • 2 bloki elektrowni Chmielnicki (Ukraina),
  • 2 bloki elektrowni Temelin (Czechy),
 • 4 reaktory BWR:
  • 1 blok elektrowni Krümmel (RFN) o mocy 1316 MWe,
  • 3 bloki elektrowni Oskarshamn (Szwecja) - o mocach 487, 623 i 1197 MWe,
 • 1 reaktor RBMK:
  • 1 blok elektrowni Ignalina (Litwa) 1300 MWe.

 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2012 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.